O organizácii

Seniorville je sieť neštátnych zariadení pre seniorov. Prináša vyšší štandard sociálnych služieb. Ponúka kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť prostredníctvom profesionálneho personálu a individálny prístup.