O organizácii

Poskytujeme dennú ambulantnú starostivosť klientom s duševným ochorením (schizofrénia, depresia). Ide predvšetkým o sociálnu rehabilitáciu, poradenstvo, arteterapiu, pracovnú terapiu, záujmovvú činnosť, didaktické aktivity a pod.