O organizácii

P-MAT je nezisková organizácia, ktorá sa venuje popularizácii vedy a podpore nadaných detí v oblasti matematiky a fyziky. Má bohaté skúsenosti s organizovaním celoslovenských súťaží z fyziky a matematiky či podujatí pre bratislavské školy.