O organizácii

Neziskovaná organizácia P-MAT sa venuje mládeži s talentom na matematiku a prírodné vedy a popularizácii vedy. Chceme, aby deti matematika a prírodné vedy bavili a aby nestratili nadšenie objavovať.