O organizácii

Nezisková organizácia People in Need vznikla v roku 1992 v ČR ako humanitárna organizácia s cieľom pomáhať ľuďom v krízových oblastiach a podporovať dodržiavanie ľudských práv vo svete. Popri práci v „menej šťastných“ oblastiach sveta pracujeme aj na Slovensku a v Českej republike. Súčasťou našej činnosti sú terénne programy, zamerané na riešenie situácie sociálne vylúčených lokalít na území Slovenska – extrémnej chudoby, dlhodobej nezamestnanosti a nízkej úrovne vzdelania. V roku 2010 sme sa na Slovensku podieľali na odstraňovaní následkov ničivých povodní.