O organizácii

Organizovanie táborov využívajúcich metódu zážitkovej terapie pre deti s onkologickým ochorením