O organizácii

Hlavnou víziou i misiou OZ P(L)UTO je sociálna inklúzia (opätovné začlenenie) netradičnou formou. Spájame ľudí so špeciálnymi potrebami a s rôznymi typmi postihnutia s cieľom participácie na tvorivých aktivitách, ktoré vedú nielen k produkcii unikátnych pluto-výrobkov, no najmä k zvýšeniu kvality života samotných zúčastnených. Chceme prinášať radosť z vykonanej práce, pocit potrebnosti a zadosťučinenia počas tvorivého procesu zhotovovania pluto-výrobkov v chránených dielňach či domovoch sociálnych služieb a následného predaja výrobkov s príbehom v kamennom charitatívnom obchode Plutošop. Momentálne je v rámci Pluto-siete združených 22 slovenských chránených dielní a sociálnych centier. Aktívni dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa nám určite zídu počas našich aktivít a eventov.