O organizácii

Slovenská pobočka českej humanitárnej a rozvojovej organizácie Člověk v tísni bola založená v roku 2004. Hlavnou misiou slovenskej pobočky je riešenie problémov, ktoré súvisia s problematikou sociálne vylúčených rómskych lokalít na území Slovenska – extrémnej chudoby, dlhodobej nezamestnanosti, nízkej úrovne vzdelania a zdanlivo neprekonateľnej bariéry medzi svetom Rómov a väčšinovej spoločnosti. Cieľom nášho pôsobenia je odstraňovanie chudoby a začleňovanie sociálne vylúčených rómskych lokalít. O napĺňanie tohto cieľa sa snažíme prostredníctvom realizácie komplexných programov, zameraných na rôzne oblasti (bývanie, vzdelávanie, zamestnanosť, podpora participácie), ako aj rôzne cieľové skupiny. Pri svojej činnosti sa snažíme kombinovať úroveň priamych služieb (pomoc jednotlivcom a skupinám v konkrétnych lokalitách) so súčasnou snahou o ovplyvňovanie verejnej politiky (zmena prostredia pre sociálne začleňovanie).