Rada mládeže Žilinského kraja

Kontaktná osoba:
Darina Čierniková
rmzk@rmzk.sk

Adresa:
M.R.Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina
Tel. č.:
0908965002
Web:

O organizácii

Cieľom RMŽK je zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeže a pomáhať tak pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže po stránke telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej na území Žilinského kraja.