O organizácii

Je veľa ciest ako robiť svet lepším

Predstavte si svet, kde sú ľudia:

 • priateľskí
 • zodpovední
 • kreatívni
 • profesionálni
 • majú odvahu meniť spoločnosť k lepšiemu

Zdieľate tieto hodnoty s nami? V Nadácii Pontis motivujeme jednotlivcov, komunity a firmy k zodpovednosti za seba a okolitý svet. Veríme, že spoločne dokážeme zlepšiť svoj život a život okolo seba.

Vďaka našim donorom robíme viac ako 50 veľkých projektov ročne. Medzi nimi najväčšie podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, Fórum o firemnej filantropii, Medzinárodnú konferenciu o zodpovednom podnikaní, Konferenciu o rozvojovej spolupráci. Každoročne odovzdávame prestížne ocenenie firmám za najlepšie projekty v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania Via Bona Slovakia.

O čo sa spolu snažíme

 • Meníme Slovensko k lepšiemu cez darcovský portál DobraKrajina.sk.
 • Svet neziskoviek spájame so svetom biznisu. Firemní dobrovoľníci pomáhajú ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
 • Firmy vedieme k zodpovednému podnikaniu a firemnej filantropii.
 • Spravujeme 14 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých podporujeme zmysluplné projekty v komunitách.
 • Zodpovedné firmy združujeme v Business Leaders Forum, ktoré presadzuje transparentnosť, spokojnosť zamestnancov a ochranu životného prostredia.
 • Spolu s firmami podporujeme organizácie, ktoré bojujú za transparentnosť a proti korupcii, cez Fond pre transparentné Slovensko.
 • Podporujeme demokraktizáciu a rozvoj občianskej spoločnosti v Bielorusku a v Moldavsku.
 • Naše skúsenosti z tranzície zdieľame na Balkáne a v Tunisku.
 • Zvyšujeme počítačovú gramotnosť učiteľov a študentov na vybraných školách v Keni.
 • Slovenských študentov vzdelávame v oblasti rozvojovej spolupráce.
 • Presadzujeme zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarity.

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. V roku 1997 sme nadviazali na činnosť Nadácie pre občiansku spoločnosť a odvtedy sme prešli dlhú cestu. Názov našej nadácie je odvodený od latinského slova most. Snažíme sa spájať rôzne sektory spoločnosť  a napomáhať k ich efektívnej spolupráci.

 

Vďaka dôvere našich donorov v Nadácii Pontis už takmer dve desaťročia nadväzujeme na prácu Nadácie pre občiansku spoločnosť. Plníme svoje poslanie: spájame rôzne sektory
spoločnosti a podporujeme ich efektívnu spoluprácu, aby Slovensko a svet okolo nás bolo lepším miestom pre všetkých.