O organizácii

Občianske združenie venujúce sa problematike prevencie IT kriminality a šíreniu osvety v oblasti IT bezpečnosti.

Doteraz realizované projekty:

http://preventista.sk/info/nami-realizovane-aktivity-v-oblasti-prevencie/