O organizácii

PERIFÉRNE CENTRÁ je občianske združenie, ktorého cieľom je prinášať umenie a kultúru na miesta mimo zenit kultúrnych a ekonomických centier a vzájomnou interakciou a výmenou skúsenosti s miestnymi ľuďmi obohacovať ich i umelcov. Objavujeme nové priestory pre umenie, podporujeme starostlivosť o životné prostredie, krajinu, historiu.