O organizácii

PLAMIENOK n.o. je nezisková organizácia, ktorá sa stará o nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny; o rodiny, ktoré stratili dieťatko za rôznych okolností a o deti, ktoré stratili súrodenca, rodiča, starého rodiča alebo inú veľmi blízku osobu. Rodinám s nevyliečiteľne chorým dieťatkom ponúkame možnosť prežiť život doma, v kruhu svojich najbližších. Zamestnanci ako lekár, zdravotná sestra, psychológ a sociálny pracovník ich navštevujú v domácom prostredí do okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Deťom po strate blízkeho a rodinám po strate dieťatka ponúkame v Poradenskom centre pomoc a podporu našich psychológov, terapeutov a vyškolených dobrovoľníkov. Všetky naše služby sú pre rodiny bezplatné. Naše skúsenosti a vedomosti odovzdávame ďalej prostredníctvom vzdelávacích kurzov pre študentom a odborníkov rôznych profesií.

Dobrovoľníctvo v Plamienku

Urobme trochu dobra tam, kde sme. Tie maličkosti spolu prekonajú svet.“ (Desmond Tutu)

„Byť dobrovoľníčkou mi dáva pocit, že som iným užitočná, je to pre mňa milou zmenou oproti povinnostiam v práci. Úprimne sa teším na každé stretnutie.“

Radka, dobrovoľníčka

„Pomáhať smútiacemu dieťaťu dáva väčší zmysel môjmu životu."

 Lucia, dobrovoľníčka

"S Plamienkom som začala spolupracovať v čase, keď som nemala prácu. Teraz prácu mám, ale rada pokračujem v dobrovoľníctve v Plamienku. Páči sa mi atmosféra, ktorá je na našich stretnutiach. Často, keď riešim nejaký „problém“ vo svojom živote, spomeniem si na Plamienok a jeho klientov. Tieto skúsenosti mi dávajú silu a učia ma pokore."

Mária, dobrovoľníčka

Pridaj sa k nám

Budeme radi, keď sa do našich aktivít v Plamienku zapojíš ako dobrovoľník. Môžeš si zvoliť, či budeš pomáhať v praktických a administratívnych úlohách alebo sa budeš venovať priamo práci so smútiacimi deťmi a rodinami v našom Poradenskom centre. Ako dobrovoľník môžeš do Plamienka priniesť svoju osobnosť, tvorivosť, svoje originálne zručnosti, skúsenosti a nadanie. Vzájomnou spoluprácou zamestnancov a dobrovoľníkov si môžeš obohatiť schopnosti, zažiť zábavu a príjemne stráviť čas. Veľmi si vážime pomoc a podporu, ktorú nám dobrovoľníci prinášajú.

 

Prečo byť dobrovoľníkom v Plamienku?

• stretneš nových ľudí

• budeš mať príležitosť k osobnostnému rastu

• dostaneš vzdelávanie a supervíziu

• Tvoje zručnosti môžu pomôcť deťom a rodinám

 

Ako sa stať dobrovoľníkom v Plamienku?

 

Dobrovoľník, ktorý chce pracovať s deťmi a rodinami

Noví dobrovoľníci musia absolvovať 6 víkendových vzdelávacích stretnutí (kurz Pomoc deťom a rodinám po strate blízkeho).

• Vyškolení dobrovoľníci sú schopní sprevádzať deti a mladých po strate blízkej osoby

• Dobrovoľníci sprevádzajú vždy za podpory kvalifikovaných psychológov, lekárov, psychoterapeutov, sociálnych pracovníkov alebo arteterapeutov

• Dobrovoľníci môžu byť vedúcimi na letnom tábore alebo na víkendových stretnutiach s rodinami, ktoré organizuje Plamienok

Kontaktné údaje: Mária Straková, strakova@plamienok.sk, 0907 880 985

 

 Dobrovoľník, ktorý chce pomáhať s administratívnymi alebo praktickými záležitosťami

Je potrebné požiadať o osobné stretnutie, na ktorom spoločne nájdeme najvhodnejší spôsob pomoci Plamienku, v ktorom môžeš využiť svoje schopnosti. Ďalším krokom je účasť na vstupnom trojhodinovom kurze.

• Dobrovoľníci sa môžu zapojiť do administratívnych úloh ako napríklad obálkovanie listov, prekladanie textov, spracovanie videí, sociálne interakcie, atď.

• Dobrovoľníci spolupracujú v rôznych kampaniach na podporu aktivít Plamienka

• Dobrovoľníci sa môžu zapojiť do špeciálnych aktivít (fotografovanie, spievanie, hranie na hudobnom nástroji, maľovanie, tvorivé dielne, šport, atď.)

Kontaktné údaje: Katarína Mistríková, mistrikova@plamienok.sk, 0903 505 550