O organizácii

Klub Lego robotiky v Žiline sa venuje činnosti zameranej na neformálne vzdelávanie detí a mládeže zo Žiliny v oblasti robotiky a programovania. Našim hlavným cieľom je prebudiť záujem o technické odbory už medzi najmladšími, naučiť ich niečo, čo v budúcnosti využijú a inšpirovať ich k vedátorskej činnosti. V klube sa stretávajú deti zo žilinských základných škôl a pomocou robotických stavebníc LEGO Mindstorms riešia rôzne konštrukčné a programátorské úlohy. Počas roka sa pripravujú na robotické súťaže, vyvrcholením snaženia je úspešná účasť na všestranne zameranej súťaži First Lego League. Klub do budúcna pripravuje aj iné zaujímavé kurzy programovania určené pre žiakov základných škôl, napr. programovanie mobilných aplikácii pre zariadenia so systémom Android.