O organizácii

Sme mladá, nezisková organizácia, ktorá pôsobí na severe Slovenska (Orava). Náš hlavný cieľ je vytváranie podmienok, ktoré mladým ľuďom pomôžu v rozvoji, sebarealizácii a naplnení ich potrieb tak, aby sa stali osobnosťami zodpovednými za svoj život, osobnosťami, ktoré sa zaujímajú o aktívnu účasť na živote miestnej aj zahraničnej komunity. Robíme tak formou neformálneho vzdelávania, multikultúrneho učenia, kreatívnych, inšpiratívnych a komunikačných workshopov, pravidelných aj nepravidelných stretnutí.