O organizácii

Občianske združenie ICHTYS pracuje s deťmi a mládežou vo veku od 6 do 26 rokov v uliciach Devínskej Novej Vsi od roku 2008. Ponúkame odborné služby v rámci nízkoprahového klubu a streetworku (terénnej práci), kde naši pracovníci preventívne a výchovne pôsobia cez rozhovory, hry či iné aktivity na deti a mládež, ktoré často krát svoj voľný čas trávia pasívnym spôsobom. Našim cieľom je najmä: - predchádzať sociálno-patologickým javom u detí a mládeži, - zvyšovať kvalitu života detí a mládeži, - motivovať a prispievať k aktivácii detí a mládeže, - rozvíjať osobnosti detí a mladých ľudí nielen po stránke telesnej a duševnej, no i tej duchovnej. V nízkoprahovom klube sa venujeme doučovaniu, ťažkým situáciám doma i v škole. Klub je otvorený novým nápadom a novým ľuďom :)