O organizácii

R.A Záchranná je odraz dobrovoľných hasičov. Ide o dobrovoľných záchranárov ktorí sa podieľajú na mnohých aktivitách či už ide o poskytovanie prvej pomoci, asistencia záchranným zložkám, edukačná alebo prezentačná činnosť.