O organizácii

Základné myšlienky hospicu chorému garantujú, že: - nebude trpieť neznesiteľnými bolesťami - v každej situácii bude rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť v posledných chvíľach života nezostane osamotený Ciele nášho zariadenia: - poskytnúť chorému úľavu od bolesti a iných závažných symptómov ochorenia - zlepšiť kvalitu života pacienta až do jeho posledných chvíľ - zabezpečiť pacientovi komplexnú liečbu a starostlivosť s prihliadnutím na individuálne sociálne, psychické a duchovné potrebyť pomoc príbuzným a blízkym osobám pacienta - poskytovať podporný systém a vytvárať podmienky, aby pacient mohol žiť čo najaktívnejšie až do smrti