O organizácii

Sociálne zariadenie v pôsobnosti BBSK zamerané na poskytovanie sociálnych služieb v oblasti sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom s telesnými a zmyslovými poruchami celoročnou formou pobytu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Kapacita zariadenia - 43 miest, 18 miest v zariadení pre seniorov a 25 miest pre domov sociálnych služieb.