O organizácii

Nezisková organizácia Centrum Slniečko pomáha týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia. Prevádzkuje špecializované štyri pobytové zariadenia (Krízové stredisko pre deti, Krízové stredisko pre matky s deťmi, Bezpečný ženský dom a dom na polceste pre ženy a matky s deťmi "Útulok Bezpečný dom"), tri ambulantné (Poradňa pre obete domáceho násilia, Intervenčné centrum pre deti a rodiny, Vzdelávacie centrum EduCAN-preventívne a vzdelávacie aktivity pre školy, odbornú i neodbornú verejnosť, verejnú správu, políciu,...), pracuje v teréne a podieľa sa aktívne na legislatívnych a systémových zmenách v problematike ochrany detí pred násilím a obetí domáceho násilia.