O organizácii

útulok pre ľudí bez domova a pre rodiny v núdzi Jazmín n.o. už 11 rokov pomáha ľuďom v núdzi, matkám s deťmi, týraným ženám....