Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občan

Kontaktná osoba:
Mária Orgonášová, MUDr.
maria.orgonasova@gmail.com

Adresa:
811 05 Bratislava, Benediktiho 5
Tel. č.:
02/52444119; M - 0903 888774
Web:

O organizácii

Asociácia bola založená v roku 1994 ako strešná, celoslovenská organizácia. V súčasnosti zastrešuje 35 špecifických organizácií osôb so zdravotným postihnutím. Umožňuje vzájomnú komunikáciu organizácií, realizuje rôzne národné a medzinárodné projekty, zamerané na vytváranie podmienok pre integráciu ľudí so zdravotným postihnutím do bežného spoločenského prostredia. Podiaľa sa na pripomienkovaní legislatívnych návrhov, najmä zo zdravotnej, a sociálnej oblasti. Bola iniciátorom projektu "Slovensko bez bariér" a opakovane spolupracuje s Úniou miest Slovenska a so Spoločnosťou Ferdinanda Martinenga na súťažiach "Samospráva a Slovensko bez bariér". V tomto roku sa bude vyhodnocovať už VIII.etapa. tejto súťaže.