O organizácii

Projekt zameraný na budovanie živej pravekej osady na úpätí Nízkych Tatier