O organizácii

The Last Corporation je občianske združenie a zároveň organizácia nového typu, ktorej strategickým cieľom je navrhnúť, vypracovať a zrealizovať model prechodného obdobia k alternatívnemu spoločensko-ekonomickému zriadeniu s názvom zdrojová ekonomika.

Chceme postaviť základy systému, o ktorom si myslíme, že bude lepší než ten, ktorý tu máme teraz. Nechceme vytvoriť perfektný svet, ale ukázať ľudom, že existuje alternatíva, realizovateľná už v dnešných pomeroch. The Last Corporation má ambíciu stať sa skutočne poslednou firmou kapitalistickej éry v jej dnešnom chápaní.

V dnešnom individualizovanom svete presadzujeme spoluprácu, kreativitu a kritické myslenie. Združujeme hodnotovo spriaznených ľudí, ktorí jednotlivé projekty navrhujú, spoločne o nich rozhodujú a realizujú.

Cieľom našich neziskových projektov je riešiť, alebo aspoň pomáhať pri odstraňovaní súčasných spoločenských problémov. Úlohou ziskových projektov je vytvoriť podmienky pre realizáciu našich neziskových aktivít a zabezpečenie finančnej sebestačnosti.

Neustále hľadáme angažovaných a spoľahlivých dobrovoľníkov (predovšetkým priamo z Bratislavy), ktorí by mali záujem pomôcť pri rôznych administratívnych činnostiach v rámci našich projektov - telefonovanie, nahadzovanie údajov do databáz, kancelárske činnosti a pod. Ak máte záujem, kontaktujte nás prosím prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.