O organizácii

Rodinné centrum, ktoré ponúka vzdelávacie, športové, zábavné aktivity pre celú rodinu