O organizácii

Občianske združenie, zaoberajúce sa hlavne hippoterapiou a prácou s deťmi a dospelými.