Klub Luna Senior Friendly, o. z.

Kontaktná osoba:
Lívia Matulová Osvaldová
livia.matulova@gmail.com

Adresa:
Klub Luna Senior Friendly, o. z. Ulica 29. augusta č. 34 811 09 Bratislava 1
Tel. č.:
0910724522
Web:

O organizácii

Cieľom občianskeho združenia je vytvoriť miesto pre pravidelné stretávanie sa aktívnych seniorov, v ktorom by mohli zaujímavo a zmysluplne využívať svoj voľný čas a obohatiť sa o nové poznatky a vedomosti. Klubovou činnosťou napomáhame k zvyšovaniu povedomia seniorov o riešení problém, ktoré sa ich týkajú, organizujeme tematické stretnutia s renomovanými odborníkmi z oblasti sociálnej, zdravia, výživy, životného štýlu, pohybovej aktivity, psychológie a iných zaujímavých oblastí. Poskytujeme tiež priestor na tvorivé dielne s využitím rôznych kreatívnych techník zameraných pre seniorov.