O organizácii

Občianske združenie Pangaea je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje ochrane prírody a hospodáreniu v krajine Bielych Karpát, vzdelávaniu verejnosti, šíreniu a propagácii ekologického hospodárenia. Počas prvých rokov nášho pôsobenia sme vytvorili niekoľko nových vzdelávacích programov pre základné školy a vydali metodické príručky pre učiteľov. V projekte na záchranu ohrozeného sysľa sme premiestnili do nového domova niekoľko stoviek sysľov, pracovali sme na odbornom návrhu ochrany lužných lesov na Váhu a na výskume dubových lesov v okolí Nitry. Usporiadali sme viacero letných táborov, školských akcií, školení pre učiteľov a akcií na vzdelávanie verejnosti a viedli odborné exkurzie na výskum v rôznych ekosystémoch. Venujeme sa tiež tvorbe ekologických záhrad a ekopedagogických plôch. V obci Nová Bošáca v Bielych Karpatoch sme pred piatimi rokmi založili výskumné a vzdelávacie centrum, ktorého rozvoj je v súčasnosti našou hlavnou aktivitou. V Novej Bošáci usporadúvame wokrshopy, kurzy, pracovné a vzdelávacie víkendovky a exkurzie a v súčasnosti sa naša práca zameriava na znovuzavedenie hospodárenia v 12 hektárovom ovocnom sade. Mapujeme staré a lokálne odrody jabloní , hrušiek , jedince oskoruše domácej a snažíme sa o ich záchranu a popularizáciu.