O organizácii

Sme Združenie príbuzných a priateľov Radosť - Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami.