O organizácii

Národný mládežnícky parlament združuje a zastupuje slovenské mestské mládežnícke parlamenty, obecné rady mládeže a obdobné združenia. Podporujeme demokraciu a pariticipáciu u mladých ľudí.