O organizácii

Spotrebiteľské Centrum od roku 2012 háji záujmy a chráni práva spotrebiteľov a je najväčšou spotrebiteľskou organizáciou na Slovensku, ktorá združuje viac ako 4 500 spotrebiteľov. 

Spotrebiteľom poskytujeme bezplatné právne, neziskové finančné a energetické poradenstvo online cez https://spotrebitelskaporadna.sk, osobne v 6 kontaktných kanceláriách a telefonicky na linke 0696850850.

Občanom pomáha pri mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov a zastupuje spotrebiteľov v súdnych sporoch.