O organizácii

Spotrebiteľom poskytujeme bezplatné právne, neziskové finančné a energetické poradenstvo najmä online cez www.spotrebitelska-poradna.sk a telefonicky na linke 0950403021.

Spory riešime mimosúdne, ak sa nie je možné dohodnúť s obchodníkom zastupujeme občanov v súdnych sporoch o ochranu ich práv a ekonomických záujmov.

Služby občanom (spotrebiteľom) poskytujeme na celom území Slovenskej republiky preto neobmedzujeme spolupracujúcich a budúcich dobrovoľníkov na konkrétne miesto alebo oblasť. Mnohé z našich činností aj tak vykonávame on-line.