O organizácii

Sme občianske združenie – Bystrická Mačačáreň – dobrovoľníci, ktorí svoj voľný čas a financie venujú pomoci mačkám hlavne pouličným vo Banskej Bystrici a okolí.

~Pridajte sa k nám a pomôžte nám pomáhať!!!
Ako nám môžete pomôcť?

-    Adoptujte si zvieratko.
-    Prispejte finančne na č. účtu: 000000–5057186339/0900
-    Ponúknite domácu dočasnú starostlivosť o mačičky.
-    Ponúknite pomoc pri prevozoch mačiek k veterinárovi alebo do nových domovov.
-    Ponúknite materiálnu pomoc.
-    Propagujte nás.
-    Inzerujte, zdieľajte, či topujte tie mačičky, ktoré si hľadajú domov.

~Cieľom združenia je vyvíjať činnosť smerujúcu k podpore a rozvoju pozitívnych vzťahov medzi človekom a mačkou. Cieľom združenia nie je vykonávanie zárobkovej činnosti ani vytváranie zisku. Združenie napĺňa svoje poslanie tak, že sa snaží realizovať tieto ciele a úlohy:

    Zvyšovanie informovanosti o zodpovednosti za mačky (o ochrane mačiek, o problematike túlavých mačiek, o potrebe kastrácii, atď.) pre lepšie spolužitie človeka a mačky.
 -   Pomoc mačkám v núdzi.
 -   Združovanie milovníkov mačiek a ochranárov a ich pravidelné stretávanie.
 -   Spolupráca s organizáciami ochrancov zvierat, inštitúciami, orgánmi štátnej správy atď. za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov.
-    Výchova ľudí etickému postoju k mačkám.
-    Zriadenie kvalitného azylu (útulku, depozitu) pre mačky.
-    www a facebook stránka – udržovať ich v aktuálnosti pre inzerovanie mačiek a informovanosti verejnosti
-    OZ sa dištancuje od všetkých nezákonných a extrémistických aktivít.