O organizácii

DSS Andreas je nezisková organizácia poskytujúca sociálne služby klientom s poruchou autistického spektra.