O organizácii

Našou víziou je, aby každý človek, ktorý smúti po strate blízkej osoby, mal možnosť podpory – dostatok informácii, odbornú radu, blízkeho človeka, ľudí s tou istou skúsenosťou, pocit spolupatričnosti. Poskytujeme poradenstvo v smútení, „sprievodnú ruku“, individuálne a skupinové terapie pre rodiny, svojpomocné skupiny, workshopy a letné tábory pre deti. Kolobeh života tvoria ľudia, ktorí prešli osobnou skúsenosťou straty blízkeho človeka, na základe ktorej sa rozhodli odovzdávať skúsenosti druhým. Vytvorili okruh odborníkov aj dobrovoľníkov a spoločne sa snažia poskytovať smútiacim oporu a pomoc vyrovnať sa so stratou milovanej osoby.