O organizácii

OZ Samaria pomáha už šiesty rok sociálne slabším ľudom zabezpečovaním základných životný potriem ako napr. postele, skrine, šporáky, chladničky. Popri tom vytvárame ďalšie nezávislé projekty pre prácu s dôchodcami ale aj s malými deťmi.