O organizácii

Saplinq je občianske združenie, ktoré sa venuje a zaoberá rozvoju komunity lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí (LGBT). Saplinq bol založený v roku 2012 a medzi jeho najvýznamnejšie projekty patrí PRIDE Košice a Freeq.