O organizácii

Charita – adresná, konkrétna a účinná materiálna pomoc rodinám a jednotlivcom v hmotnej kríze. Zabezpečovanie predmetov základných životných potrieb vo forme prebytkov medzi verejnosťou.