O organizácii

Projekt HorebPET cez zber a následný predaj PET vrchnákov (recyklácia) pomáha získavať finančné prostriedky pre momentálne 2 znevýhodnené deti.