O organizácii

V rámci občianskeho združenia Pomáhame druhým sa snažíme vytvárať príležitosti neformálneho vzdelávania pre mládež Slovenskej republiky s cieľom zvýšiť ich informovanosť ohľadom sociálno-spoločenských tém, zlepšovať spoluprácu so zahraničnými subjektami na poli vzdelávania mládeže a reprezentovať tak Slovenskú republiku vo svete a pritom presadzovať a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov a mladých všeobecne. Predchodcom tohto občianskeho združenia bola dobrovoľnícka skupina Pomáhame druhým, ktorá momentálne neustále vyvíja rôzne aktivity už v spolupráci s občianskym združením Pomáhame druhým. Dobrovoľnícka skupina pravidelne organizuje diskusie v rámci vlastnej celoslovenskej platformy Discuss ohľadom spoločenských tém na gymnáziách na území celej Slovenskej republiky. Taktiež vykonáva benefičné projekty, kde sú peniaze venované zariadeniam pracujúcim so sociálne slabšími skupinami a rôzne ďalšie aktivity v priestoroch Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch. Pomáhame druhým, o.z. sa venuje najmä celoslovenskej súťaži Create & Control.