V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Kontaktná osoba:
Michaela Šidová
mobility@ozviac.sk

Adresa:
Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená
Tel. č.:
0948 84 99 22
Web:

O organizácii

Naše občianske združenie vzniklo v roku 2011. Naším cieľom je podporovať mladých ľudí, predovšetkým v regióne Oravy, v ich osobnostnom rozvoji prostredníctvom vytvárania rôznych inovatívnych a atraktívnych príležitostí. Vo svojej práci sa venujeme témam: neformálne vzdelávanie, podnikavosť, medzinárodná mobilita, dobrovoľníctvo, nová evanjelizácia. Sme presvedčení, že rozvoj mladých ľudí je zárukou udržateľného a dlhodobého rozvoja regiónu i krajiny. Preto prostredníctvom našich aktivít motivujeme a vedieme mladých k tomu, aby rozvíjali svoj osobný potenciál kompetencií. Medzi naše aktivity patrí: Európska dobrovoľnícka služba (vysielanie, hosťovanie), medzinárodné mládežnícke výmeny a semináre, Inšpiratívne večery s inšpiratívnymi hosťami, Živé knižnice (v spolupráci so školami), programy neformálneho vzdelávania zamerané na líderstvo mladých, podpora a sieťovanie rovesníckych skupín v regióne, semináre pre mladých zamerané na rozvoj podnikavosti, tranzitný program Domácej dobrovoľníckej služby... Sme členmi Rady mládeže žilinského kraja. Vo svojej činnosti spolupracujeme s viacerými partnermi: základné a stredné školy v regióne, lokálni podnikatelia a živnostníci, mimovládne organizácie, samosprávy v Trstenej a okolitých obcí, UPSVaR v Námestove. Náš hlavný cieľ je vytváranie podmienok, ktoré mladým ľuďom pomôžu v rozvoji, sebarealizácii a naplnení ich potrieb tak, aby sa stali osobnosťami zodpovednými za svoj život, osobnosťami, ktoré sa zaujímajú o aktívnu účasť na živote miestnej aj zahraničnej komunity. Robíme tak formou neformálneho vzdelávania, multikultúrneho učenia, kreatívnych, inšpiratívnych a komunikačných workshopov, pravidelných aj nepravidelných stretnutí. Chceme prispieť k rozvoju osobnosti mladého človeka, zlepšiť úroveň schopností a podieľať sa na jednoduchšom uplatnení na trhu práce. Mladých ľudí podporujeme pri budovaní ich vlastnej budúcnosti je postavená na štyroch základných pilieroch:

V – vero = pravda – prináša slobodu

I – ispiratione = inšpirácia – dáva slobode Ducha

A – adrenalina = adrenalín – dvíha slobodu z komfortu

C – communita = spoločenstvo – overuje pravosť slobody