O organizácii

Našim poslaním je podporovať psychickú pohodu hospitalizovaných detí, geriatrických pacientov, seniorov, a tým pomáhať k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu, pretože smiech pomáha. Zdravotní klauni formou humoru pacientov odpútajú od strachu, napätia a od úzkosti spojenej nielen s liečbou, ale aj z neznámeho prostredia, kde im chýbajú ich najbližší. Prostredníctvom humoru sú nielen malí pacienti aspoň na chvíľku odpútaní od ich boľačiek. V rámci rôznych typov programov sa nám podarilo v roku 2016 navštíviť cca 92 000 detí pozdĺž celého Slovenska.