O organizácii

Marathon BB  je organizácia venovaná športu. Patria doň preteky organizované Marathon BB Teamom a spriatelené podujatia.