O organizácii

Centrum prevencie v oblasti siekt. Kritické myslenie. Výchova.