O organizácii

Nezisková organizácia JÓNA vznikla so zámerom zvyšovať kvalitu života detí, mladých ľudí a rodín v regióne. Pri napĺňaní tohto poslania sme otvorení pre spoluprácu s jednotlivcami aj s organizáciami, ktoré majú podobný cieľ alebo majú záujem pomôcť nám pri napĺňaní stanovených cieľov.