O organizácii

Naše občianské združenie sa venuje deťom a mládeži. Organizujeme pre nich rôzne akcie, zbierky, výlety a letné tábory.