O organizácii

Cieľom činnosti občianskeho združenia OZ Krehkí bojovníci je: poskytnúť podporu a pomoc ťažko alebo dlhodobo chorým občanom a ich rodinám v rôznych životných situáciách; vytvoriť platformu pre vzájomnú podporu a spoluprácu rodín s ťažko alebo dlhodobo chorým príbuzným; spojiť ľudí so záujmom pomáhať zdravotne znevýhodneným a ich rodinám; informovať verejnosť o problémoch, s ktorými sa stretávajú ťažko alebo dlhodobo chorí občania a ich rodiny, a na tieto problémy upozorňovať.