O organizácii

Asociácia Divadelná Nitra sa od r. 1992 zameriava na organizovanie Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, okrem toho sa zameriava na projekty neformálneho vzdelávania ako V4 Residenci, Ako na divadlo, Aj toto je umenie, Darujem ti tulipán, ale aj nové formy komunikácie s verejnosťou, spolupráce s reprezentáciami, s partnermi z kultúrnej i podnikateľskej sféry, nové výzvy pre tvorcov a médiá. Zmyslom existencie Divadelnej Nitry je prispieť k prehĺbeniu vzťahu občanov tohto štátu i jeho reprezentácií k umeniu. Preto sa festival i rovnomenná asociácia snažia nielen prezentovať rôzne druhy umenia, ale aj sprostredkovať hodnoty umenia verejnosti, naučiť ju vnímať náročnejšie tvorivé postupy, rozumieť posolstvu diel a umeleckej výpovedi, podporovať vedomie rozmanitosti kultúr, rozvíjať kreativitu, emocionalitu a etické hodnoty.