O organizácii

Organizujeme najmä športové podujatia pre verejnosť, najmä deti a mládež.