O organizácii

Cirkevná organizácia pracujúca s deťmi a mládežou. Prevádzkujeme nealkoholickú a nefajčiarsku kaviareň a vytvárame zaujímavý program a priestor pre mladých ľudí - diskusie, besedy, lezecká stena, spoločenské hry, párty a iné.