O organizácii

O.Z. zaoberajuce sa ochranou a zachranou zvierat